Wsparcie firm i organizacji po doświadczeniu sytuacji kryzysowych

Z racji zebranego doświadczenia zawodowego proponujemy Państwu również wsparcie organizacji pozarządowych wydziałów zarządzania kryzysowego czy firm doświadczających zdarzeń trudnych czy traumatycznych (takich jak: ciężka choroba lub śmierć członka personelu, wypadek grupy pracowników). W ramach kompleksowej opieki nad organizacją zapewniamy profesjonalne spotkania prowadzone w ramach interwencji kryzysowej zarówno z grupą jak i z jednostkami oraz wsparcie merytoryczne dla osób zarządzających zespołami.