Psychoterapia indywidualna oraz wsparcie i konsultacje psychologiczne

Anna Kornetowska:

Najbliższe w terapii jest mi podejście poznawczo-behawioralne. Właśnie w tym nurcie prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych znajdujących się sytuacjach kryzysowych lub cierpiących z powodu zaburzeń depresyjnych, lękowych i somatycznych.

Maja Hain:

Pracujemy zarówno w kontakcie indywidualnym jak i online (jest to uzależnione od rodzaju problemu oraz warunków technicznych klientów).  Także z osobami mieszkającymi poza granicami kraju.