Oferta dla ratowników medycznych oraz personelu służby zdrowia

Personel służby zdrowia jest szczególnie narażony na negatywne konsekwencje funkcjonowania w pracy gdzie długotrwałe napięcie, stres oraz wysokie oczekiwania społeczne kładą się cieniem na ich zdrowiu psychicznym. W połączeniu z trudnościami w sferze osobistej prowadzić to może nieuchronnie do kryzysu czy załamania. Podążając jednak za stwierdzeniem tak dobrze znanym w środowisku medycznym mówiącym, że lepiej jednak zapobiegać niż leczyć przygotowałyśmy dla Państwa ofertę szkoleniową obejmującą swoim programem warsztat umiejętnego radzenia sobie z napięciem. Nie jest to jednak jedyne zagadnienie poruszane podczas spotkań. Jesteśmy też otwarte na potrzeby grup zgłaszających chęć uczestnictwa w warsztacie, które realizujemy w ramach posiadanych kompetencji.