O nas

Ośrodek PoMOC

Anna Kornetowska

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w 2010 roku, gdzie 9 lat później obroniłam również tytuł naukowy doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologia. Na mojej ścieżce edukacji były także inne szkoły i uczelnie, których ukończenie dało mi między innymi uprawnienia pedagogiczne czy tytuł ratownika medycznego. To jednak psychologia jest dziedziną, którą zajmuje się na co dzień jako praktyk. Począwszy od terapii i konsultacji psychologicznych, przez prowadzenie szkoleń, skończywszy na organizowaniu interwencji kryzysowych. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonego przez Szkołę Psychoterapii Crescentia (z akredytacją Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Brałam udział w praktykach i stażach organizowanych na terenie placówek prowadzących terapię osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi oraz leczenia uzależnień.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam jako psycholog w służbie – tam prowadzę liczne szkolenia z zarządzania stresem, udzielania wsparcia emocjonalnego czy radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Organizuję jednocześnie pomoc psychologiczną i wsparcie dla osób doświadczających kryzysów psychicznych czy uczestniczących w zdarzeniach o charakterze traumatycznym.
Poza tym prowadzę również praktykę terapeutyczną. Najbliższe w terapii jest mi podejście poznawczo-behawioralne. Właśnie w tym nurcie prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych znajdujących się sytuacjach kryzysowych lub cierpiących z powodu zaburzeń depresyjnych, lękowych i somatycznych.

Szkolenia i warsztaty, w których brałam udział to między innymi:

 • Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych, organizowane przez Akademię Zarządzania Prometriq;
 • Terapia schematów, organizowane przez Centrum Rozwoju Personalnego;
 • Interwencja kryzysowa w praktyce psychologa klinicznego, organizowane przez Akademię Psyche, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oddział w Bydgoszczy;
 • Zaburzenia osobowości w diagnozie klinicznej DM-IV-TR, organizowane przez Polski Instytut Terapii Integratywnej;
 • Kurs podstawowy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, organizowane przez Centrum Rozwiązań;
 • Zarządzanie energią życiową według programu 8xO Wojciecha Eichelbergera, organizowane przez Instytut Psychoimmunologii - Laboratorium Efektywności;
 • Techniki doświadczeniowe (skoncentrowane na emocjach) w terapii poznawczo-behawioralnej, organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy oraz Centrum Psychoterapii Integral;
 • Stres pourazowy -interwencja i terapia następstw PTSD, ASD, DESNOS, organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy oraz Centrum Psychoterapii Integral;
 • Roczny kurs terapii poznawczo-behawioralnej, organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy oraz Centrum Psychoterapii Integral.

Maja Hain

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, specjalność psychologia kliniczna. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonego przez Szkołę Psychoterapii Crescentia (z akredytacją Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Brałam udział w licznych kursach i szkoleniach, zdobywając certyfikaty min.: mediatora rodzinnego, terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu, treningu zastępowania agresji, Zarządzanie energią życiową 8xO Wojciecha Eichelbergera. Odbyłam staże kliniczne w Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim oraz na oddziale leczenia uzależnień Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku. Posiadam ponad 10 letnie doświadczenie pracy jako psycholog w służbach mundurowych, szkoleniowiec, trener oraz terapeuta. Specjalizuje się w pracy z traumą, lękami i depresją. Brałam udział w akcjach ratowniczych poza granicami kraju. Kocham sport i życie.

Szkolenia i warsztaty, w których brałam udział to między innymi:

 • Studia podyplomowe Psychologia Transportu, Uniwersytet Gdański;
 • Szkolenie z zakresu Mediacji Rodzinnej (80 godzin), organizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, uprawniające do prowadzenia mediacji rodzinnych;
 • Interwencja kryzysowa. Pierwsza pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię w stosunku do osób dorosłych, Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej;
 • Interwencja kryzysowa. Pierwsza pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię w stosunku do dzieci, młodzieży oraz rodzin w kryzysie, Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej;
 • Interwencja w kryzysie losowym i traumatycznym. Masowe wydarzenia traumatyczne (katastrofy, klęski żywiołowe) – pomoc psychologiczna, Vivos Voco Kraków;
 • Posttraumatic disorders – risk factors, concepts, treatment, Uniwersytet Warszawski;
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego – kryzys psychiczny, deprasja I zachowania suicydalne. Rozpoznanie, wczesna diagnoza, działania profilaktyczne, MSWiA;
 • Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy – diagnoza i profilaktyka, Instyty Medycyny Pracy w Łodzi;
 • Kurs podstawowy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, organizowane przez Centrum Terapii Krótkoterminowej Łódź;
 • Zarządzanie energią życiową według programu 8xO Wojciecha Eichelbergera, organizowane przez Instytut Psychoimmunologii - Laboratorium Efektywności.

Nasze certyfikaty