Ośrodek

PoMOC

Misją Ośrodka PoMOC jest udzielanie wsparcia ludziom, którzy doświadczają trudności życiowych oraz tym, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje o umiejętności skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami jakie pojawiają się na ich drodze życiowej.
Dajemy MOC tym, którzy ją utracili oraz tym, którzy chcą jej więcej.

Oferta szkoleń ośrodka PoMOC

Psychoterapia indywidualna

Wsparcie firm

Szkolenia

Grupy wsparcia

Scroll to Top