Ośrodek

PoMOC

Misją Ośrodka PoMOC jest udzielanie wsparcia ludziom, którzy doświadczają trudności życiowych oraz tym, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje o umiejętności skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami jakie pojawiają się na ich drodze życiowej.
Dajemy MOC tym, którzy ją utracili oraz tym, którzy chcą jej więcej.

Oferta szkoleń Ośrodka POMOC

Anna Kornetowska:
Najbliższe w terapii jest mi podejście poznawczo-behawioralne. Właśnie w tym nurcie prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych znajdujących się sytuacjach kryzysowych lub cierpiących z powodu zaburzeń depresyjnych, lękowych i somatycznych.
Maja Hain:
Pracujemy zarówno w kontakcie indywidualnym jak i online (jest to uzależnione od rodzaju problemu oraz warunków technicznych klientów).  Także z osobami mieszkającymi poza granicami kraju.

Szczegóły w zakładce OFERTA
Z racji zebranego doświadczenia zawodowego proponujemy Państwu również wsparcie organizacji pozarządowych wydziałów zarządzania kryzysowego czy firm doświadczających zdarzeń trudnych czy traumatycznych (takich jak: ciężka choroba lub śmierć członka personelu, wypadek grupy pracowników).
 
Szczegóły w zakładce OFERTA
Projekt Pomagamy Pomagającym powstał z myślą o personelu służby zdrowia czy funkcjonariuszach służb pomocowych/ mundurowych.
Praca w wymienionych profesjach wymaga dużego nakładu siły i determinacji, która ma swoje określone pokłady w każdym z nas. Siłą naszą jest doświadczenie zawodowe oraz te, które zdobyłyśmy podczas naszej służby. Umożliwiło nam to poznanie realiów funkcjonowania w tych profesjach, co stworzyło dla nas jak i naszych klientów wspólną płaszczyznę wymiany doświadczeń oraz przestrzeń ułatwiającą dzielenie się wiedzą.

Oferta dla funkcjonariuszy MSWiA

Szczegóły w zakładce OFERTA

Oferta dla ratowników medycznych oraz personelu służby zdrowia

Szczegóły w zakładce OFERTA

Konsultacje dla par / konsultacje indywidualne z elementami hinoporodu

Jest to zagadnienie, które stanowi odskocznię od wyżej przedstawionych zagadnień lecz warto podkreślić, że techniki stosowane zarówno w terapii indywidualnej jak i w interwencji kryzysowej są również zbliżone do tych, które warto stosować podczas porodu.
Szczegóły w zakładce OFERTA
Jeśli Wasza firma potrzebuje szkolenia a nasze merytoryczne przygotowanie i posiadane kompetencje pozwolą spełnić Wasze oczekiwania i potrzeby, jesteśmy otwarte na współpracę.
 
Szczegóły w zakładce OFERTA

Nasze certyfikaty